چهارشنبه ,۲۲ آذر ۱۳۹۶, ۱۲:۲۳
مدت / پسوند  com,net,org,biz,info,...  .ir
 یکساله

1,000,000ریال

اضافه به سبد خرید 500,000ریال اضافه به سبد خرید
 دو ساله

2,000,000ریال

اضافه به سبد خرید  
 سه ساله 3,000,000ریال اضافه به سبد خرید  
 پنج ساله 5,000,000ریال اضافه به سبد خرید 2,200,000ریال اضافه به سبد خرید

 

میزبانDNS

 

400,000ریال

 

اضافه به سبد خرید

 

خدمات پست الکترونیک (dpimail.net)(dpi.net.ir)

 

 1,000,000 ریال

 اضافه به سبد خرید

بررسی موجودیت دامنه

لطفا نام دامنه را بدون پسوند (مثلا nic) وارد کرده و پسوندهای مورد نظر خود را انتخاب کنید:
نام دامنه *