پنج شنبه ,۳۱ خرداد ۱۳۹۷, ۱۰:۳۴

خدمات میزبانی وب لینوکس

خدمات میزبانی وب 

بسته های میزبانی وب - سرویس دهنده لینوکس
یافتن میزبانی وب ایده آل

کسب و کار شما به دنبال یک مکان امن بر روی بستر وب است. پیشنهاد ما بسته های اشتراکی میزبانی وب به منظور ارائه سرویس میزبانی وب – با هر برنامه طراحی شده به منظور رسیدن به نیاز های ویژه شما است. ایمیل بر پایه دامنه، بخشی از بسته میزبانی وب کسب و کار کوچک شما خواهد بود. به منظور تعیین مناسبترین ها به خدمات زیر نگاه کنید.

بسته ۱

  
ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 100 MB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 5 GB
 
ایکون 11 پست الکترونیک (Email Account) : 4 عدد
 
ایکون 14 پایگاه داده (Database)
: 1 عدد
 MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk
 
php
PHP :
5.1
 
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 4 عدد
 
ایکون 13  انتقال فایل (FTP) : 4 عدد
 
ایکون 5 آدرس IP اختصاصی : ندارد
 
ایکون 1 قیمت

2,990,000 ریال

اضافه به سبد خرید

بسته ۲ 


  
ایکون 3  فضای دیسک (Disk Space) : 200 MB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 5 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 8 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 1 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 6 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 6 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : ندارد  
ایکون 1  قیمت :
3,850,000 ریال
اضافه به سبد خرید

بسته ۳


  
ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 300 MB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 10 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 12 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 2 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 8 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 8 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : ندارد  
ایکون 1 قیمت :
4,550,000 ریال
اضافه به سبد خرید

 


بسته ۴

 
ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 500 MB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 10 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 20 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 2 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 10 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 10 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : ندارد  
ایکون 1 قیمت :
5,800,000 ریال
اضافه به سبد خرید

 بسته ۵

 
ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 1 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 20 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 40 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 2 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 12 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 12 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : ندارد
 
ایکون 1 قیمت :
8,200,000 ریال
اضافه به سبد خرید

  بسته ۶

 
ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 2 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 20 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 80 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 2 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 14 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 14 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : ندارد  
ایکون 1 قیمت :
12,200,000 ریال
اضافه به سبد خرید

  بسته ۷


ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 3 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 20 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 120 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 3 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 16 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 16 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : 1 عدد
 
ایکون 1 قیمت :
17,200,000 ریال
اضافه به سبد خرید

  بسته ۸


ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 5 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 20 GB
 
ایکون 11  پست الکترونیک (Email Account) : 200 عدد  
ایکون 14 پایگاه داده (Database) : 3 عدد  MySQL 5
ایکون 9 پانل مدیریت (Control Panel) : Plesk  
 php PHP :
5.1  
ایکون 4 زیر دامنه (Sub Domain) : 18 عدد  
ایکون 13 انتقال فایل (FTP) : 18 عدد  
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : 1 عدد
 
ایکون 1 قیمت :
21,400,000 ریال
اضافه به سبد خرید

         نصب و راه اندازی مجدد فضای میزبانی وب

ایکون 1 قیمت: 400,000  ریال
اضافه به سبد خرید