پنج شنبه ,۳۱ خرداد ۱۳۹۷, ۱۰:۳۵

فروش میزبانی VPS

بسته ۱

ایکون 3 فضای دیسک (Disk Space) : 30GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 100 GB
 
ایکون 11 حافظه(Ram) :1GB
 
ایکون 14 پردازنده (CPU)
: Intel Xeon3.0 GHZ
 One Core
ایکون 13 نسخه پشتیبان(Backup) : 5GB Weekly
ایکون 5 آدرس IP اختصاصی :1
 
ایکون 1 قیمت

ریال

اضافه به سبد خرید
بسته ۲
ایکون 3  فضای دیسک (Disk Space) : 50 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 150 GB
 
ایکون 11  حافظه(Ram) : 2GB 
ایکون 9 پردازنده (CPU) : Intel Xeon3.0 GHZ  One Core
ایکون 13 نسخه پشتیبان(Backup) : 5GB  Weekly
ایکون 5  آدرس IP اختصاصی : 2  
ایکون 1  قیمت :
ریال
اضافه به سبد خرید

در صورت عدم تطابق بسته پیشنهادی با نیاز شما ، لطفا با بخش فروش خدمات مرکز داده شرکت تماس حاصل فرمایید .

  • توضیحات

فروش میزبانی vps

 Brand: HP&IBM

بسته ۱


  
ایکون 3  فضای دیسک (Disk Space) : 30 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 100 GB
 
ram
حافظه (Ram)
: 1GB

cpu
پردازنده (CPU)
: Intel Xeon3.0 GHZ
One Core
backup
نسخه پشتیبان(Backup)
: 5GB
 Weekly
ایکون 5
آدرس IP اختصاصی :
1
 
ایکون 1
 
قیمت :

اضافه به سبد خرید
 

بسته ۲

 
ایکون 3  فضای دیسک (Disk Space) : 50 GB
 
ایکون 2 ترافیک ماهانه (Bandwidth) : 150 GB
 
ram حافظه (Ram) : 2GB
cpu پردازنده (CPU)
: Intel Xeon3.0 GHZ
One Core
backup نسخه پشتیبان(Backup)
: 5GB
 Weekly
ایکون 5
آدرس IP اختصاصی :
2
 
ایکون 1
 
قیمت :

اضافه به سبد خرید

توضیحات

سیستم عامل شامل:
Linux CentOS 32 bit & 64 bit Windows 2008 64bit R2 Windows 2003 32 bit & 64 bit
FreeBSD Linux Debian Linux Ubuntu 32 bit & 64 bit

  • تمامی سرویسها دارای پشتیبانی 24 ساعته و 7 روز هفته می باشند.
  • اعلام خودکار قطعی دسترسی به IP سرویس دهنده مجازی توسط سیستم مانیتورینگ از طریق پست الکترونیک .
  • ارتباط مشتری با واحد پشتیبانی فنی از طریق سیستم  TICKETING .

در صورت عدم تطابق بسته پیشنهادی با نیاز شما لطفا با بخش فروش خدمات مرکز داده شرکت تماس حاصل فرمایید.