خدمات Co-location

 

colocation  

این نوع سرویس برای سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی مناسب است که سرور  ویا سرورهای خود را پیکربندی نموده اند ولی جهت استقرار و نگهداری آنها در یک محیط فیزیکی حفاظت شده (از نظر درجه حرارت، رطوبت و مقاومت در برابر حوادث و سوانح غیرمترقبه و نیز دارای سیستمهای برق اضطراری، اعلام و اطفاء حریق، دوربینهای مدار بسته، حفاظت، کنترل و ثبت ورود/ خروج و ...)؛ با مشکل مواجه بوده و با استفاده از این سرویس، ضمن دسترسی به اینترنت/اینترانت ایمن، بی وقفه و پرسرعت، از امکاناتی چون سیستم تیکتینگ، پایش و مدیریت پهنای باند، میزبانی پست الکترونیک، خدمات DNSو ... منتفع می شوند.

 توضیحات :
  •  کیفیت و در دسترس بودن کلیه خدمات با ضریب اطمینان 99/9% می باشد .
  • حضور نفر فنی مشتری در مرکز داده با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد .
  • به منظور مانیتورینگ و پایش سرویس، اعلام مشکل از طریق ارسال پست الکترونیک به مشتریان در کلیه ساعات شبانه روز امکانپذیر می باشد .
  • پشتیبانی فنی از ساعت 8 صبح لغایت 10 شب می باشد.